Szanowni Państwo,


tegoroczna – dziesiąta konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
z uwagi na swoją jubileuszową edycję w naturalny sposób daje okazję do podsumowań osiągnięć minionego dziesięciolecia szczególnie w zakresie korzyści odnoszonych przez chorych na raka płuca, leczonych obecnie przez zespoły wielodyscyplinarne. Decyzje podejmowane wspólnie, a także osiągnięcia biologii molekularnej, rozwój technik torakochirurgii oraz technologii w radioterapii spowodowały, że coraz częściej leczenie jest profilowane do indywidualnych potrzeb każdego chorego.


Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).  Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torakoonkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC. Zaplanowane również zostało stoisko PolGRP na tegorocznej konferencji WCLC w Wiedniu. Dodatkowo Polska Grupa Raka Płuca otrzymała od IASLC licencję na 'produkt' IASLC jakim jest konferencja "Best of WCLC" organizowana w różnych miejscach na świecie po konferencji światowej. Warszawska konferencja została zaplanowana na 13-14 stycznia 2017.
www.bestofwclc.pl


Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem patomorfologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne.


Zachęcamy również do udziału w sesjach wspólnie prowadzonych
z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

Przekonani jesteśmy, że omówiona problematyka spotka się
z Państwa zainteresowaniem i okaże się pomocna w codziennej praktyce.


Z poważaniem,

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płucawww.polgrp.org.pl

X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 


odbywa się pod patronatem

International Association for the Study of Lung CancerIASLC

Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca
www.iaslc.org


IASLCPolska Grupa Raka Płuca dziękuje firmie AstraZeneca za objęcie patronatem warsztatów „Rola wielodyscyplinarnych zespołów w leczeniu chorych na raka płuca“  oraz sesji „Jakość w leczeniu chorych na raka płuca.“


Projekt „Nauka praktycznego oznaczania ekspresji PD-L1.” prowadzony w polskich ośrodkach od 1 października do 31 grudnia 2016 roku odbywa się dzięki wsparciu firm MSD i DAKO.

Partnerzy X Konferencji


prev next

Patroni Medialni